top of page

PrivacyVerklaring

Privacyverklaring SUUS Skin & Wellness (2020)

 

SUUS Skin & Wellness, gevestigd aan de Burgemeester Grothestraat 53

3761CL te Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.suusskinenwellness.nl Burgemeester Grothestraat 53

3761CL Soest 0634873443

 

Susanne Reijinga-Altena is de Functionaris Gegevensbescherming van SUUS Skin & Wellness Zij is te bereiken via info@suusskinenwellness.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SUUS Skin & Wellness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SUUS Skin & Wellness verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- ras (vanwege een eventuele gelaat foto)

- gezondheid (voor het persoonlijk behandelplan zijn wij genoodzaakt basisgegevens over uw gezondheid te weten)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SUUS Skin & Wellness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Afhandelen van klachten

- Voor uw persoonlijk behandelplan

- SUUS Skin & Wellness verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SUUS Skin & Wellness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SUUS Skin & Wellness) tussen zit. SUUS Skin & Wellness gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Sara salonsoft (verwerkersovereenkomst is afgesloten op te vragen via info@suusskinenwellness.nl)

Administratie- en kassasysteem voor het verwerken van de bedrijfsadministratie, betalingen en behandel en bestel historie van de klant

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SUUS Skin & Wellness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

-      Bijzondere persoonsgegevens> zo lang als nodig, uitsluitend voor het doel > grondslag: uitvoering van overeenkomst of toestemming. Reden: voor het correct verwerken van persoonlijk behandelplan.

 

-      Personalia> zo lang als nodig, uitsluitend voor het doel > grondslag: uitvoering van overeenkomst of toestemming. Reden: voor het correct verwerken van persoonlijk behandelplan.                    

 

-      Adres > zo lang als nodig, uitsluitend voor het doel > grondslag: uitvoering van overeenkomst of toestemming. Reden: voor het correct verwerken van persoonlijk behandelplan.

 

-      Contact gegevens > zo lang als nodig, uitsluitend voor het doel > grondslag: uitvoering van overeenkomst of toestemming. Reden: voor het correct verwerken van persoonlijk behandelplan, marketing of feedback doeleinden.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SUUS Skin & Wellness verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SUUS Skin & Wellness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SUUS Skin & Wellness gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SUUS Skin & Wellness en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@suusskinenwellness.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

SUUS Skin & Wellness wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SUUS Skin & Wellness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@suusskinenwellness.nl. SUUS Skin & Wellness heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

- Persoonlijke wachtwoorden op onlinesoftware en digitale opslag en hardware

 

Vragen?

U kunt u contact opnemen met Susanne Reijinga-Altena via: info@suusskinenwellness.nlof zie contactgegevens boven.

SUUS skin en wellness
Burgemeester Grothestraat 53

3761 CL Soest
035-544 73 51
06-34 87 34 43

info@suusskinenwellness.nl
KVK: 58939601

Lid van brancheorganisatie Anbos 

bottom of page